O nas

Spotkania członków i sympatyków towarzystwa odbywają się  w każdy ostatni czwartek miesiąca o godz. 17.00 w sali konferencyjnej MPGK Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju, ul.Kraszewskiego 37, I piętro.
za wyjątkiem lipca i sierpnia

Zarząd Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego

Prezes Zarządu
Jolanta Szyszka +48 696 311 711 jolantaszyszka@wp.pl
Wiceprezes Zarządu
Sylwester Adamczyk +48 602 299 000 s.adamczyk@wp.pl
Skarbnik
Piotr Kulbat +48 696 281 696 piotrkulbat@gmail.com
Sekretarz
Anna Wantuch +48 504 598 522 annawan@interia.pl
Członek Zarządu
Małgorzata Piątkowska +48 508 558 765 gosiek168@o2.pl
Członek Zarządu
Juliusz Jarończyk + 48 602 556 003
Komisja rewizyjna
Przewodniczący
Janusz Śmiałek +48 602 710 578 smialek@krynica.pl
Członek komisji
Zofia Zwierzchowska-Hajnosz +48 502 276 486 zosiazw@wp.pl

Członkowie KTF:

1 Jakub Adamczyk
2 Sylwester Adamczyk
3 Wojciech Andryszczak
4 Piotr Basałyga
5 Teresa Basałyga
6 Jan Brdej
7 Krzysztof Brzęczek
8 Sylwia Birtus
9 Regina Dąbrowska
10 Krzysztof Dąbrowski
11 Marek Dymek
12 Tadeusz Dziedzina
13 Aneta Wójcik
14 Maria Bogusława Wójcik studiowigor@gmail.com
15 Patrycja Homa
16 Juliusz Jarończyk
17 Jerzy Jędrys
18 Tomasz Kasprzyk AFRP
19 Andrzej Klimkowski
20 Lidia KÖhli-Kruk
21 Andrzej Kosiba
22 Władysław Kozicki
23 Mieszko Kruk
24 Jacek Kula
25 Piotr Kulbat
26 Anna Kuryłłowicz
27 Renata Michalczyk AFRP AFIAP
28 Józef Sławomir Mikołajczyk
29 Marcin Morański
30 Stanisław Murzyn
31 Jacek Nowak
32 Stanisław Peciak
33 Andrzej Petryszak
34 Małgorzata Piątkowska
35 Michał Piotrowski AFRP
fotna@wp.pl , fotna.dlm.pl
36 Marcin Polakiewicz
37 Marek Popiela
38 Robert Poręba
39 Mariola Poręba
40 Zofia Zwierzchowska – Hajnosz
41 Janusz Stettner
42 Katarzyna Stettner
43 Jolanta Szyszka
44 Janusz Śmiałek
45 Marek Towpik
46 Anna Wantuch
47 Janusz Wańczyk
48 Krystyna Waśkiewicz
49 Witold Wiśniowski

Statut Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego

Dyplom w konkursie 6th Bardaf International Exhibition 2017

dla najlepszego foto klubu na salonie pod patronatem FIAP

Dyplom w konkursie 4rd InternationalSalon of Photography

„SPRING FOTOSALON BARDAF” 2017

dla najlepszego foto klubu na salonie pod patronatem FIAP

Dyplom w konkursie 3rd InternationalSalon of Photography

„SPRING FOTOSALON BARDAF” 2016

 dla najlepszego foto klubu na salonie pod patronatem FIAP

Dyplom z gratulacjami za nominację do IV plebiscytu
„O nagrodę Społeczno – Kulturalnego Towarzystwa Sądeczanin” w 2016 roku

Odznakę „Złoty Herb Krynicy” w 2013 roku z okazji 35-lecia KTF,
przyznaną przez Burmistrza Krynicy Zdroju

Odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”
w 2013 roku z okazji 35-lecia KTF

Statuetka „Przyjaciel Szpitala” za współpracę
z SPZOZ Szpital im. dr. Józefa Dietla
w Krynicy-Zdroju otrzymana w 2013 roku z okazji jubileuszu 35-lecia KTF

Statuetka „Złote Jabłko Sądeckie” za wkład w promocję Ziemi Sądeckiej, przez utrwalenie jej piękna w fotografii w roku 2010, podczas Forum Organizacji Pozarządowych

Medal okolicznościowy za działalność na rzecz fotografii od Stowarzyszenia Współpracy Polska –Wschód