Warsztaty starej techniki fotografii

Pod patronatem Krynickiego Towarzystwa fotograficznego odbyły się w Kalwarii Zebrzydowskiej warsztaty techniki chromaianowoproszkowej. Prowadził je nasz kolega Michał Piotrowski AFRP.

Uczestnicy zapoznali się historia tej techniki, chemią i narzędziami do jej wykonywania. Każdy samodzielnie wykonał kilka odbitek. Na koniec odbył się konkurs w którym nagrodami była chemia do wykonania odbitek w domu.

Każdy uczestnik otrzymał certyfikat potwierdzający udział w warsztatach.

Czekamy na prezentacje prac wykonanych samodzielnie w domu przez uczestników warsztatów.

Archanioł Jarosław Leski
Archanioł Jarosław Leski
Kalwaria Jarosław Leski
Kalwaria Jarosław Leski